Rođen sam u Beogradu 1985. godine, gde sam završio osnovnu, srednju školu i fakultet. Diplomirao sam 2011. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu (Univerzitet u Beogradu) na smeru za geotehniku gde sam potom nastavio sa doktorskim studijama.

Trenutno radim kao asistent na Građevinskom fakultetu
(Univerzitet u Beogradu) gde održavam vežbe iz predmeta Inženjerska geologija 1 i 2. Oblasti istraživanja su mi projektovanje inženjerskgeoloških i geotehniških istraživanja, primena GIS-a u svim oblastima geoloških istraživanja kao i primena naprednih metoda daljinske detekcije i mašinskog učenja.