Рођен сам у Београду 1985. године, где сам завршио основну, средњу школу и факултет. Дипломирао сам 2011. године на Рударско-геолошком факултету (Универзитет у Београду) на смеру за геотехнику где сам потом наставио са докторским студијама.

Тренутно радим као асистент на Грађевинском факултету
(Универзитет у Београду) где одржавам вежбе из предмета Инжењерска геологија 1 и 2. Области истраживања су ми пројектовање инжењерскгеолошких и геотехнишких истраживања, примена ГИС-а у свим областима геолошких истраживања као и примена напредних метода даљинске детекције и машинског учења.